• مناسب - خوب - سیگار برقی - قلیان برقی - قلیون برقی - ترک سیگار - بهترین روش ترک سیگار - ویپ - راحت ترین روش ترک سیگار
  • مناسب - خوب - سیگار برقی - قلیان برقی - قلیون برقی - ترک سیگار - بهترین روش ترک سیگار - ویپ - راحت ترین روش ترک سیگار
  • مناسب - خوب - سیگار برقی - قلیان برقی - قلیون برقی - ترک سیگار - بهترین روش ترک سیگار - ویپ - راحت ترین روش ترک سیگار
  • مناسب - خوب - سیگار برقی - قلیان برقی - قلیون برقی - ترک سیگار - بهترین روش ترک سیگار - ویپ - راحت ترین روش ترک سیگار
مناسب - خوب - سیگار برقی - قلیان برقی - قلیون برقی - ترک سیگار - بهترین روش ترک سیگار - ویپ - راحت ترین روش ترک سیگار

SMOK HPRIV


برند SMOK مناسب برای ترک سیگار

430,000 تومان


، حداکثر قدرت تا 220 وات؛ طراحی مثلث قرمز به شما در فراموش کردن آتش کمک می کند

 با دو هسته ی جانبی  طعم غیر منتظره و ابرهای بزرگ را به ارمغان می آورد. نگاه ایده آل

طعم عالی، ابرهای عظیم

باتری در بسته بندی وجود ندارد

بدون باتری میباشد