• مناسب - خوب - wape - vape - بهترین روش ترک سیگار - راحت ترین روش ترک سیگار - سیگار برقی - قلیون برقی
  • مناسب - خوب - wape - vape - بهترین روش ترک سیگار - راحت ترین روش ترک سیگار - سیگار برقی - قلیون برقی
  • مناسب - خوب - wape - vape - بهترین روش ترک سیگار - راحت ترین روش ترک سیگار - سیگار برقی - قلیون برقی
  • مناسب - خوب - wape - vape - بهترین روش ترک سیگار - راحت ترین روش ترک سیگار - سیگار برقی - قلیون برقی
مناسب - خوب - wape - vape - بهترین روش ترک سیگار - راحت ترین روش ترک سیگار - سیگار برقی - قلیون برقی

WISMEC Reuleaks rx75


برند WISMEC مناسب جهت عدم وابستگی به سیگار و ترک سیگار

420,000 تومان


 به طرز ماهرانه ای به حفاظت از مدار دوگانه و سیستم کنترل دمای متغیر مجهز است. با طراحی بی نظیر و منحصر به فرد، پنهان نمودن تمامی دکمه ها .کنترل جریان با پرشدن لیکویید 

باتری در بسته بندی وجود ندارد

Reuleaux RX75
Size: 87*22.5*47mm
Thread Type: 510 spring loaded thread
Cell type: High-rate 18650 cell (discharging current should be above 25A)
Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Output Wattage: 1-75W
Resistance Range: 0.05-1.5ohm for TC modes
Resistance Range: 0.1-3.5ohm for VW/ Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F (TC modes)

Amor Mini
Length: 52mm
Diameter:22mm
Capacity: 2ml